Van Gellicum Vastgoed b.v.

Rentmeester, taxateur en makelaar voor Midden-Nederland

Advies bij planschade en nadeelcompensatie

 

Het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging. Fietspaden worden aangelegd, wegen verbreed, dijken verzwaard. Niet zelden heeft de overheid een oogje op grond dat uw eigendom is. Bij grondonteigening is het handig om een expert in te schakelen die van wanten weet bij planschade en nadeelcompensatie.

 

Indirecte schade

Maar ook als landschappelijke ingrepen niet direct uw grondgebied aangaan, kan het raadzaam zijn om het advies in te winnen van een expert. Schade die u indirect ondervindt is in de meeste gevallen namelijk te verhalen. Denk aan lawaaihinder als gevolg van de aanleg van een snelweg of aantasting van uw woongenot door de uitbreiding van een industrieterrein.

De wet biedt u in zulke gevallen twee mogelijkheden:

·         Planschade

·         Nadeelcompensatie

Van Gellicum Vastgoed B.V. adviseert en begeleidt met een geïntegreerde aanpak waarbij de mogelijkheden van beide procedures optimaal worden benut. Daarbij profiteert u ten volle van ons uitgebreide kennisnetwerk en onze ervaring en deskundigheid.

 

Gederfde inkomsten

Gecertificeerd NVR-rentmeester Erik van Gellicum verstrekt gedegen onafhankelijk advies. Noodzakelijk, want overheden zijn niet scheutig als er planschade moet worden uitgekeerd. Vaak worden onteigeningsbedragen voorgesteld die nauwelijks meer dan de grondwaarde vertegenwoordigen. Gemakshalve wordt daarbij vergeten dat meer zaken meespelen die de uiteindelijke waarde bepalen: opstand, gederfde bedrijfsinkomsten, hoeveel (fruit)bomen staan er op de grond, hoe oud zijn de bomen. Zelfs de vraag of er Elstars of Jonagolds aan de bomen groeien, is van invloed op de uiteindelijke schadeloosstelling.

 

Emotionele schade

Ook emotionele schade speelt een rol. Daarom moet er ook compensatie worden uitgekeerd zodra de provincie bijvoorbeeld twee oude beuken weghaalt voor de aanleg van een dijktalud. Die bomen waren namelijk wel sfeerbepalend voor het uitzicht van de benadeelde bewoners.

Partijen komen er vaak niet uit langs de middellijke weg, waarna de schadeclaim langs juridische weg wordt bepaald. Vaak gaat de rechter in het midden ‘zitten’, soms schuift hij op richting de overheid, maar veel vaker naar de rentmeester. Van Gellicum Vastgoed B.V. haalt het maximale uit zulke dossiers.

 

Keurmerk

Van Gellicum Vastgoed B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR. Wij zijn:

·         Vastgoeddeskundigen die zijn gespecialiseerd in functieverandering, onteigening en planschade

·         In het bezit van alle vereiste diploma’s en kennis

·         Getrainde onderhandelaars

·         Sterk in organisatie en coördinatie

·         Visionairs met een strategische blik op de lange termijn

 

Werkgebied

Van Gellicum Vastgoed B.V. opereert vanuit de westelijke Betuwe en rekent Midden-Nederland tot het voornaamste werkgebied. Onze klanten komen uit het hele land.